รูปภาพงานทำบุญเลี้ยงพระ

รูปภาพงานทำบุญเลี้ยงพระ อุปกรณ์ครบ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ พร้อมผ้าปูสวยงาม