Menu Lunchbox เมนูข้าวกล่อง

อัตราค่าบริการ

1. อาหารจานเดียว หรือกับข้าว 1 ชนิด ประเภทผัด หมู ไก่ เนื้อ ราคากล่องละ 50 บาท
2. อาหารจานเดียว + กับข้าว 1 ชนิด หรือ กับข้าว 2 ชนิด ราคากล่องละ 60 บาท 

3.เพิ่มไข่ดาว ไข่เจียว ฟองละ10 บาท
4. กรณีเลือกกับข้าว หรืออาหารจานเดียวประเภท กุ้ง ปลาหมึก เพิ่มเงินกล่องละ 15 บาท
5. กรณีใช้กล่องพลาสติกฝาใส (เข้าไมโครเวฟได้) เพิ่มเงินอีก 10 บาท
6. หากต้องการขนมหรือผลไม้ในกล่องอาหารเพิ่มราคากล่องละ 15 - 20 บาท
7. ค่าพาหนะในการจัดส่ง 1000 บาท หากสั่งอาหารน้อยกว่า 100 กล่อง
8. ในกล่องมีทิชชูและไม้จิ้มฟันให้บริการ